Tin khác
Sign In
Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại tỉnh Lai Châu

(06/09/2016)

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL, Quyết định số 433/QĐ-KTrVB của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản về việc thành lập Đoàn kiểm tra văn bản theo địa bàn và nắm tình hình công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, ngày 18/8/2016, Đoàn công tác địa bàn do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu.

Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

(15/08/2016)

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL, Quyết định số 383/QĐ-KTrVB của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản về việc thành lập Đoàn kiểm tra văn bản theo địa bàn và nắm tình hình công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, ngày 25/7/2016, Đoàn công tác địa bàn do đồng chí Phạm Văn Dũng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.

Cục Kiểm tra văn bản làm việc với Vụ Pháp chế - Bộ NN&PTNT

(13/04/2016)

Sáng ngày 06/4/2016, Đoàn làm việc của Cục Kiểm tra văn bản QPPL do Cục trưởng Đồng Ngọc Ba dẫn đầu đã tới làm việc với Vụ Pháp chế - Bộ NN&PTNT (tại trụ sở Bộ NN&PTNT) để trao đổi, thống nhất cách thức triển khai, phối hợp thực hiện kế hoạch kiểm tra văn bản theo chuyên đề nông nghiệp và phát triển nông thôn (được ban hành kèm theo Quyết định số 412/QĐ-BTP ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), đồng thời nắm tình hình chung về công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Hội thảo tham vấn Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL tại Hà Nội

(08/04/2016)

Ngày 07/4/2016, tại Hà Nội, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì, tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Phần về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật). Hội thảo tham vấn có sự tham dự của đại diện tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đại diện Sở Tư pháp 20 tỉnh, thành phố phía Bắc, các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL.

Cục Kiểm tra văn bản QPPL tới thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp

(08/04/2016)

Ngày 30/3/2014, Đoàn làm việc của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Cục trưởng Đồng Ngọc Ba dẫn đầu đã tới thăm Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp.

Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại tỉnh Gia Lai

(08/12/2015)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2015 của Bộ Tư pháp, ngày 18/11/2015, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 2030/QĐ-BTP về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành thực hiện việc kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại một số địa phương. Ngày 24/11/2015, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Mạc Thị Hoa, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL làm Trưởng đoàn cùng đại diện các Bộ: Tài chính, Nội vụ và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Gia Lai về công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản từ năm 2013 đến tháng 10 năm 2015 tại địa phương.

Thực hiện việc kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại tỉnh Kon Tum

(08/12/2015)

Ngày 26/11/2015, Đoàn công tác liên ngành (gồm đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ) do đồng chí Mạc Thị Hoa, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Kon Tum về công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản từ năm 2013 đến tháng 9 năm 2015 tại địa phương.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

(18/11/2015)

Ngày 12/11/2015, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã ký ban hành Quyết định số 323/QĐ-KTrVB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.