Tin khác
Sign In
Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật không còn áp dụng trên thực tế

(14/08/2018)

Ngày 03/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 31/2018/QĐ-TTg bãi bỏ một số văn bản QPPL trong lĩnh vực quốc phòng; tài chính; ngân hàng.

Họp Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định và Quyết định bãi bỏ một số Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

(23/04/2018)

Chiều ngày 19/4/2018, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp họp Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong các lĩnh vực quản lý của các bộ, cơ quan: Quốc phòng; Tài chính; Lao động - Thương binh và Xã hội; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Cuộc họp do đồng chí Hoàng Xuân Hoan, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp, Tổ phó Tổ biên tập chủ trì cùng với sự tham dự của 18/20 thành viên của Tổ là đại diện các bộ, ngành và một số đơn vị có liên quan của Bộ Tư pháp (02 thành viên vắng mặt có lý do).

Sinh hoạt Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tháng 4/2018

(18/04/2018)

Ngày 16/4/2018, Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ tháng 4/2018. Cuộc họp do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì và sự tham dự của các đảng viên trong Chi bộ.

Sinh hoạt Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản QPPL tháng 01/2018

(30/01/2018)

Ngày 29/01/2018, Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ. Cuộc họp do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì và có sự tham dự của các đảng viên trong Chi bộ.

Cục Kiểm tra văn bản QPPL tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017

(11/01/2018)

Chiều ngày 04/01/2018, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tổ chức Hội nghị chức năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp, đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp, chủ trì Hội nghị và toàn thể công chức trong đơn vị.

Hội thảo góp ý dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác kiểm tra văn bản QPPL và Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của các Bộ, ngành, địa phương.

(05/12/2017)

Ngày 30/11/2017 tại Hà Nội, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp phối hợp với Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia tại Việt Nam (NLD) đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác kiểm tra văn bản QPPL và Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của các Bộ, ngành, địa phương.

Hội thảo chuyên sâu về kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản QPPL trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

(04/12/2017)

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và được sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tổ chức Hội thảo chuyên sâu về kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản QPPL trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội tại Hà Nội ngày 22-11-2017.

Hội nghị tập huấn sử dụng Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

(30/11/2017)

Ngày 28/11/2017, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Hội nghị có sự tham dự của đại diện tổ chức pháp chế thuộc 06 Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng, Công an; Sở Tư pháp thành phố Hà Nội và các công chức làm công tác kiểm tra văn bản của Cục Kiểm tra văn bản QPPL.