Tin khác
Sign In
Hội thảo góp ý dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác kiểm tra văn bản QPPL và Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của các Bộ, ngành, địa phương.

(05/12/2017)

Ngày 30/11/2017 tại Hà Nội, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp phối hợp với Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia tại Việt Nam (NLD) đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác kiểm tra văn bản QPPL và Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của các Bộ, ngành, địa phương.

Hội thảo chuyên sâu về kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản QPPL trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

(04/12/2017)

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và được sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tổ chức Hội thảo chuyên sâu về kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản QPPL trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội tại Hà Nội ngày 22-11-2017.

Hội nghị tập huấn sử dụng Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

(30/11/2017)

Ngày 28/11/2017, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Hội nghị có sự tham dự của đại diện tổ chức pháp chế thuộc 06 Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Quốc phòng, Công an; Sở Tư pháp thành phố Hà Nội và các công chức làm công tác kiểm tra văn bản của Cục Kiểm tra văn bản QPPL.

Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại tỉnh Lai Châu

(06/09/2016)

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL, Quyết định số 433/QĐ-KTrVB của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản về việc thành lập Đoàn kiểm tra văn bản theo địa bàn và nắm tình hình công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, ngày 18/8/2016, Đoàn công tác địa bàn do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu.

Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa

(15/08/2016)

Thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL, Quyết định số 383/QĐ-KTrVB của Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản về việc thành lập Đoàn kiểm tra văn bản theo địa bàn và nắm tình hình công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, ngày 25/7/2016, Đoàn công tác địa bàn do đồng chí Phạm Văn Dũng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa.

Cục Kiểm tra văn bản làm việc với Vụ Pháp chế - Bộ NN&PTNT

(13/04/2016)

Sáng ngày 06/4/2016, Đoàn làm việc của Cục Kiểm tra văn bản QPPL do Cục trưởng Đồng Ngọc Ba dẫn đầu đã tới làm việc với Vụ Pháp chế - Bộ NN&PTNT (tại trụ sở Bộ NN&PTNT) để trao đổi, thống nhất cách thức triển khai, phối hợp thực hiện kế hoạch kiểm tra văn bản theo chuyên đề nông nghiệp và phát triển nông thôn (được ban hành kèm theo Quyết định số 412/QĐ-BTP ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), đồng thời nắm tình hình chung về công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Hội thảo tham vấn Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL tại Hà Nội

(08/04/2016)

Ngày 07/4/2016, tại Hà Nội, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì, tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Phần về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật). Hội thảo tham vấn có sự tham dự của đại diện tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đại diện Sở Tư pháp 20 tỉnh, thành phố phía Bắc, các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL.

Cục Kiểm tra văn bản QPPL tới thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp

(08/04/2016)

Ngày 30/3/2014, Đoàn làm việc của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Cục trưởng Đồng Ngọc Ba dẫn đầu đã tới thăm Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp.