Hội thảo tham vấn Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL tại Hà Nội
Sign In

Hội thảo tham vấn Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL tại Hà Nội

Ngày 07/4/2016, tại Hà Nội, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp chủ trì, tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Phần về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật). Hội thảo tham vấn có sự tham dự của đại diện tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đại diện Sở Tư pháp 20 tỉnh, thành phố phía Bắc, các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL.

 Tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật chia sẻ, Dự thảo được xây dựng để đảm bảo phù hợp với các nội dung được giao của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên cơ sở đánh giá lại toàn bộ quá trình triển khai thi hành Nghị định số 40/2010/NĐ-CP. Theo đó, có khá nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung mới theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

          Về cơ bản, các đại biểu đánh giá cao dự thảo Nghị định được đưa ra lấy ý kiến tại Hội thảo. Trên cơ sở những gợi ý các vấn đề cần trao đổi, thảo luận của nhóm biên tập, các ý kiến tại Hội thảo chủ yếu tập trung góp ý trực tiếp nội dung, hình thức của văn bản. Trong đó có một số vấn đề nổi bật như: thời điểm xác định văn bản có dấu hiệu trái pháp luật và văn bản trái pháp luật, việc kiểm tra trình tự thủ tục ban hành như thế nào, hình thức xử lý văn bản trái pháp luật là bãi bỏ hay hủy bỏ, bãi bỏ trong kiểm tra, bãi bỏ trong rà soát và bãi bỏ trong kiểm tra có khác nhau không, hậu quả pháp lý của hình thức xử lý này như thế nào; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan ban hành văn bản trái pháp luật như thế nào...
   
Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng các điều kiện bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý văn bản trái pháp luật hiện nay chưa tương xứng với khối lượng công việc rất được các đại biểu quan tâm.

          Đối với các ý kiến góp ý tại Hội thảo, Cục Kiểm tra văn bản nhận định đây là những góp ý tốt, sát với dự thảo Nghị định, nhóm biên tập sẽ tiếp thu chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị định. Ngoài ra, với một số nội dung khác, Cục đã có trao đổi lại, giải thích cụ thể các quy định mà nhóm biên tập đã đưa vào nội dung Dự thảo.