Cục Kiểm tra văn bản làm việc với Vụ Pháp chế - Bộ NN&PTNT
Sign In

Cục Kiểm tra văn bản làm việc với Vụ Pháp chế - Bộ NN&PTNT

Sáng ngày 06/4/2016, Đoàn làm việc của Cục Kiểm tra văn bản QPPL do Cục trưởng Đồng Ngọc Ba dẫn đầu đã tới làm việc với Vụ Pháp chế - Bộ NN&PTNT (tại trụ sở Bộ NN&PTNT) để trao đổi, thống nhất cách thức triển khai, phối hợp thực hiện kế hoạch kiểm tra văn bản theo chuyên đề nông nghiệp và phát triển nông thôn (được ban hành kèm theo Quyết định số 412/QĐ-BTP ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), đồng thời nắm tình hình chung về công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã nghe báo cáo về công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL năm 2016 của Bộ NN&PTNT. Theo đó, công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản đã được Bộ NN&PTNT quan tâm chỉ đạo sát sao và đạt được một số kết quả đáng chú ý như: Tổ chức kiểm tra văn bản QPPL do Bộ NN&PTNT ban hành theo chuyên đề thuế, hải quan; buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổ chức kiểm tra 51/51 Thông tư do Bộ NN&PTNT ban hành và 180 văn bản do HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành có quy định liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ năm 2016; rà soát 744/744 văn bản phải rà soát.... Tuy nhiên, công tác kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản tại Vụ Pháp chế - Bộ NN&PTNT vẫn còn gặp một số khó khăn, tồn tại như: việc thu thập văn bản của địa phương để tiến hành kiểm tra gặp nhiều khó khăn do chưa có cơ chế đảm bảo; số lượng văn bản nhiều nhưng đội ngũ công chức còn thiếu và hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ; kinh phí đã được quan tâm nhưng còn nhiều hạn chế...

Sau khi nghe báo cáo, Cục trưởng Đồng Ngọc Ba đã khái quát về nội dung kế hoạch kiểm tra văn bản theo chuyên đề nông nghiệp và phát triển nông thôn. Theo đó, đối tượng kiểm tra theo chuyên đề là các thông tư, thông tư liên tịch do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành (từ năm 2013 đến tháng 3/2016) đang còn hiệu lực thi hành; văn bản chứa QPPL do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành. Cục Kiểm tra văn bản và Vụ Pháp chế - Bộ NN&PTNT đã cùng trao đổi, thống nhất một số cách thức triển khai, phối hợp thực hiện chuyên đề này.
Cuối buổi làm việc, Cục trưởng Đồng Ngọc Ba và Phó Cục trưởng Phạm Văn Dũng đã giải đáp một số vấn đề liên quan đến công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL nói chung cũng như cách thức thực hiện chuyên đề nông nghiệp và phát triển nông thôn nói riêng. Cục trưởng Đồng Ngọc Ba bày tỏ sự ghi nhận, chia sẻ và hi vọng trong thời gian tới, Vụ sẽ khắc phục những khó khăn, hạn chế và tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được./.