Hội thảo chuyên sâu về kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản QPPL trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội
Sign In

Hội thảo chuyên sâu về kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản QPPL trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và được sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tổ chức Hội thảo chuyên sâu về kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản QPPL trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội tại Hà Nội ngày 22-11-2017.

     Hội thảo do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì, cùng sự tham gia của đại diện tổ chức pháp chế, một số đơn vị thuộc Bộ, ngành, Sở Tư pháp một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện một số hiệp hội, doanh nghiệp và đặc biệt có sự tham gia của cố vấn trưởng dự án JICA bà Tsukabe Takako.
 
 
     Tại Hội thảo, Cục Kiểm tra văn bản đã phối hợp với chuyên gia về lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội của Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày 05 bài tham luận về các nội dung: Khái quát hệ thống văn bản QPPL trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; Kết quả kiểm tra văn bản chuyên đề lao động, thương binh và xã hội; Quy định pháp luật hiện hành và một số vướng mắc trong việc thực hiện quy định về giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội; Kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau khi các báo cáo viên trình bày tham luận, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận rất sôi nổi về thực trạng triển khai công tác kiểm tra văn bản QPPL trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội. Hầu hết các ý kiến đều khẳng định kiểm tra văn bản QPPL là giai đoạn "hậu kiểm" nhưng rất quan trọng và không thể thiếu trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Đại diện Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã có ý kiến trao đổi, phản hồi đối với ý kiến của đại biểu các Bộ, ngành, Sở Tư pháp các địa phương. Đồng thời, cung cấp một số thông tin về tình hình xây dựng, ban hành văn bản QPPL tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các định hướng, chính sách, giải pháp trong thời gian tới của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhằm giải quyết những tồn tại, hạn chế trong hệ thống văn bản QPPL lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội và thực tiễn triển khai thi hành hệ thống văn bản QPPL lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.
 
 
      Kết luận Hội thảo, đồng chí Cục trưởng Đồng Ngọc Ba một lần nữa khẳng định, công tác kiểm tra văn bản trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội là hết sức quan trọng và khó khăn vì đây là lĩnh vực có hệ thống văn bản rất lớn từ trung ướng đến địa phương, lại liên quan trực tiếp đến quyền lợi của doanh nghiệp, cá nhân. Vì vậy, tổ chức pháp chế các bộ, ngành, địa phương cần nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) cũng như các cơ quan, đơn vị khác để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác kiểm tra văn bản QPPL góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL trong thời gian tới./.
Lê Hồng Dương