Hội thảo góp ý dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác kiểm tra văn bản QPPL và Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của các Bộ, ngành, địa phương.
Sign In

Hội thảo góp ý dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác kiểm tra văn bản QPPL và Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của các Bộ, ngành, địa phương.

Ngày 30/11/2017 tại Hà Nội, Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp phối hợp với Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia tại Việt Nam (NLD) đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác kiểm tra văn bản QPPL và Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của các Bộ, ngành, địa phương.

     Trên cơ sở thực tiễn hoạt động của Cục Kiểm tra văn bản QPPL, các Bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương trong việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, Cục Kiểm tra văn bản QPPL - với sự hỗ trợ của Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia tại Việt Nam (NLD) đã xây dựng 02 dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của các Bộ, ngành, địa phương. Hai Bộ Tiêu chí sẽ là công cụ để đánh giá khách quan, toàn diện, chính xác các kết quả của hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản tại Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiểu quả chất lượng của các hoạt động nói trên.

      Tham dự Hội thảo có các đại biểu đến từ Vụ Pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, các Sở Tư pháp một số địa phương và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp. Đặc biệt, tham dự Hội thảo còn có đồng chí Đặng Thị Ngọc Điệp, đại diện của dự án NLD và Tiến sĩ Đoàn Thị Tố Uyên, chuyên gia của Dự án.
     Trong phần phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hòe, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL nhấn mạnh sự cần thiết của việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành 02 Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng công tác kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội thảo này là một diễn đàn bổ ích để các chuyên gia của Việt Nam và đại diện các Bộ, ngành, địa phương góp ý, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nhằm hoàn thiện 02 dự thảo Bộ Tiêu chí nêu trên.
     Tại Hội thảo, đại diện Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã trình bày Bố cục và các nội dung chính của dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng công tác kiểm tra, xử lý văn bản QPPL và Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Chuyên gia của Hội thảo - Tiến sĩ Đoàn Thị Tố Uyên đã trình bày tham luận về một số vấn đề của Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng công tác kiểm tra văn bản QPPL, đại diện Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã thay mặt Chuyên gia, Tiến sĩ Chu Mạnh Hùng trình bày một số vấn đề liên quan đến Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.
 

     Trong phần thảo luận và góp ý tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung góp ý về nội dung và tính khả thi của 02 dự thảo Bộ tiêu chí cũng như chia sẻ kinh nghiệm thực tế của cá nhân trong quá trình tổ chức kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại các Bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương. Nhiều ý kiến bình luận nghiêm túc, chất lượng và các chia sẻ tâm huyết về quá trình kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, đánh giá chất lượng việc kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL đã được trình bày và sẽ là cơ sở quan trọng để Cục Kiểm tra văn bản QPPL tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo 02 Bộ tiêu chí, bảo đảm giá trị của 02 Bộ Tiêu chí sẽ là công cụ được áp dụng để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL nhằm thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.
     Kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hòe, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội thảo và đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý để hoàn thiện 02 dự thảo Bộ Tiêu chí, đồng thời gửi lời cảm ơn Dự án NLD, các đại biểu đã tham dự và đóng góp ý kiến tại Hội thảo./.
Lê Hồng Dương