Sinh hoạt Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản QPPL tháng 01/2018
Sign In

Sinh hoạt Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản QPPL tháng 01/2018

Ngày 29/01/2018, Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ. Cuộc họp do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Bí thư Chi bộ, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì và có sự tham dự của các đảng viên trong Chi bộ.

Tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Xuân Hoan - Phó Bí thư Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã quán triệt một số nội dung như việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng; Viết bài thu hoạch của các cá nhân sau khi được học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ưởng Đảng khóa XII (Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW)...
Cũng tại cuộc họp, Chi bộ đã trao đổi, thảo luận các nội dung của Chương trình công tác năm 2018, Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018 và thảo luận những giải pháp đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao hiệu quả, chất lượng của các buổi sinh hoạt Chi bộ và cho ý kiến về việc chuyển đảng chính thức đối với đồng chí Nguyễn Thu Hoài.
Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Chi bộ Đồng Ngọc Ba nhấn mạnh các đảng viên phải gương mẫu, nỗ lực phấn đấu, không ngừng trau dồi kiến thức chuyên môn, cố gắng phát huy những ưu điểm, hạn chế những khuyết điểm để khẳng định được vai trò của bản thân trong mỗi vị trí công tác, góp phần xây dựng Chi bộ Cục Kiểm tra văn bản QPPL ngày càng vững mạnh.
Cũng tại buổi sinh hoạt Chi bộ đầu năm 2018, đồng chí Bí thư Chi bộ Đồng Ngọc Ba đã trao Quyết định của Chi ủy công nhận và khen thưởng đối với 03 đảng viên của Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 là các đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Trần Thu Giang và Nguyễn Thị Hồng Vinh./.
Hà Nguyễn