Cục Kiểm tra văn bản QPPL tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017
Sign In

Cục Kiểm tra văn bản QPPL tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2017

Chiều ngày 04/01/2018, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tổ chức Hội nghị chức năm 2017. Tham dự Hội nghị có đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp, đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp, chủ trì Hội nghị và toàn thể công chức trong đơn vị.

     Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Thắng - Chánh Văn phòng Cục đã báo cáo kết quả công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Cục Kiểm tra văn bản QPPL. Theo đó, trong năm 2017, Cục Kiểm tra văn bản đã giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp kiểm tra theo thẩm quyền 5.848 văn bản do các Bộ, ngành, địa phương ban hành, phát hiện 157 văn bản sai về nội dung, thẩm quyền, hiệu lực theo quy định của pháp luật; đã xử lý xong 74 văn bản, các văn bản khác đang trong quá trình xử lý theo quy định. Ngoài ra, Cục đã tham mưu, báo cáo Bộ trưởng để kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xử lý những văn bản trái pháp luật đã được thông báo trước năm 2016 chưa được xử lý.
 
    
      Trong năm 2017, công tác rà soát, hợp nhất văn bản QPPL và pháp điển hệ thống QPPL tiếp tục được triển khai tích cực và đạt được nhiều kết quả. Cục đã trình Bộ trưởng ký ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BTP ngày 12/4/2017 về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành; Quyết định công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2016 (gồm: 43 văn bản hết hiệu lực toàn bộ, 06 văn bản hết hiệu lực một phần); Quyết định công bố Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp tính đến hết ngày 30/6/2015 với tổng số 270 văn bản thuộc 21 lĩnh vực quản lý; hoàn thành việc pháp điển 03 đề mục thuộc trách nhiệm pháp điển của Bộ Tư pháp; tham mưu, giúp Bộ trưởng tổ chức thẩm định và ra Thông báo kết luận của Hội đồng thẩm định đối với 31 đề mục; giúp Bộ trưởng trình Chính phủ thông qua Nghị quyết phê duyệt kết quả pháp điển chủ đề Đất đai và 35 đề mục trong Bộ pháp điển... Công tác xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL cũng được Cục chú trọng triển khai. Trang thông tin về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản tiếp tục được quản lý, duy trì nhằm phát huy vai trò là cầu nối giữa Cục và pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Sở Tư pháp các địa phương trong hoạt động chuyên môn về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Cũng trong năm 2017, Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL đã được đưa vào sử dụng tại Cục, bước đầu triển khai tập huấn cho một số bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương.
     Hội nghị cũng được nghe các báo cáo về tình hình thực hiện Quy chế dân chủ; công tác thi đua - khen thưởng; công tác tài chính - kế toán của đơn vị trong năm 2017. Trên cơ sở đó, các công chức Cục tham dự Hội nghị đã trao đổi, thảo luận, làm rõ thêm kết quả công tác về từng lĩnh vực chuyên môn Cục đã đạt được, những hạn chế, bất cập và phương hướng, nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian tới; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cống hiến, gắn bó với đơn vị và quyết tâm cùng nhau vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Khương Thị Thanh Huyền - Phó Chủ tịch công đoàn Bộ đã chúc mừng những thành tích Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã đạt được trong năm vừa qua, đánh giá cao năng lực của lãnh đạo Cục và các công chức trong đơn vị. Đồng thời, đồng chí kỳ vọng Ban chấp hành Công đoàn Cục và tập thể lãnh đạo Cục sẽ tiếp tục có sự quan tâm, phối hợp tốt hơn nữa để tạo điều kiện và động viên toàn thể công chức Cục Kiểm tra văn bản phát huy trí tuệ, năng lực, chung sức, chung lòng xây dựng đơn vị và tổ chức Công đoàn Cục ngày càng vững mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
     Kết luận Hội nghị, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL Đồng Ngọc Ba nhận định: Năm 2017, trong điều kiện khối lượng công việc nhiều, yêu cầu ngày càng cao, số lượng biên chế còn hạn chế, tuy nhiên tập thể lãnh đạo cũng như toàn thể công chức của Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã nỗ lực, đoàn kết, phấn đấu vượt quan khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Cục trưởng đã ghi nhận và biểu dương sự cố gắng của các công chức Cục trong thời gian qua, đồng thời đề nghị các công chức Cục tiếp tục chấp hành tốt kỷ cương, kỷ luật lao động; nêu cao tinh thần đoàn kết và trách nhiệm trong công việc để hoàn thành các nhiệm vụ công tác của đơn vị trong năm 2018./.
Nguyễn Thị Hồng Vinh