Tin hoạt động địa phương
Sign In
Đoàn công tác của Cục Kiểm tra văn bản QPPL làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

(09/07/2018)

Ngày 28/6/2018, Đoàn công tác của Cục Kiểm tra văn bản QPPL do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Điện Biên về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.

Đoàn công tác kiểm tra liên ngành trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của Chính phủ làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

(30/05/2018)

Trong khuôn khổ chuyến công tác của Đoàn kiểm tra liên ngành trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, ngày 29/5/2018, Đoàn công tác kiểm tra liên ngành trong công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của Chính phủ do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Phó Trưởng đoàn, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp làm việc với các sở, ngành thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn.

Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại tỉnh Bắc Ninh

(19/05/2018)

Ngày 17/5/2018, Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ gồm đại diện Bộ Tư pháp, đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL làm Trưởng đoàn(theo ủy quyền của Thứ trưởng Bộ Tư pháp) đã thực hiện việc kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại tỉnh Bắc Ninh.

Tình hình triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 tại Hà Giang

(05/01/2018)

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sau đây gọi tắt là Luật năm 2015) được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 9 ngày 22/6/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016. Luật năm 2015 thay thế Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 và Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004.

Sở Tư pháp Sóc Trăng tổ chức tập huấn công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

(06/06/2017)

Ngày 25/5, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật cho 200 đại biểu là công chức Tư pháp - Hộ tịch và công chức Văn phòng - Thống kê các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì hội nghị.

Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

(01/06/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-STP ngày 23/01/2017 thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017; ngày 30/5/2016, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) cho gần 100 đại biểu là công chức làm công tác pháp chế các Sở, ban, ngành; công chức tại các phòng, đơn vị trực tiếp tham mưu lãnh đạo Sở công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL; cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo và chuyên viên tham mưu công tác văn bản Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; Đồng chí Đỗ Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.

Lạng Sơn: Tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác rà soát, xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

(30/05/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai công tác tư pháp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ngày 23/5/2017, tại thành phố Lạng Sơn, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác rà soát, xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Thanh Hóa: Tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

(23/05/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 71/KH-STP ngày 10/3/2017 của Sở Tư pháp về việc bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, ngày 16/5/2017, tại thành phố Sầm Sơn, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.