Lạng Sơn: Tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác rà soát, xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
Sign In

Lạng Sơn: Tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác rà soát, xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai thực hiện Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai công tác tư pháp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ngày 23/5/2017, tại thành phố Lạng Sơn, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác rà soát, xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Để công tác văn bản quy phạm pháp luật ngày càng có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, ngày 23 tháng 5 năm 2017, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập về công tác rà soát, xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 cho hơn 70 đại biểu là cán bộ, công chức phụ trách công tác văn bản, công tác pháp chế tại các sở, ban, ngành; cộng tác viên kiểm tra văn bản QPPL cấp tỉnh; công chức Văn phòng HĐND, UBND và Phòng Tư pháp các huyện thành phố.


Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đinh Đức Chính - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn đã nêu rõ vị trí, vai trò của công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật với việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, trong đó, đặc biệt là công tác rà soát, xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách theo Luật Ban hành văn bản QPPL 2015; đồng thời, đồng chí cũng yêu cầu các đại biểu tham dự tập huấn đảm bảo sự nghiêm túc trong quá trình Hội nghị diễn ra, đặc biệt là tham dự đủ thời gian theo chương trình Hội nghị, chú ý lắng nghe và tích cực trao đổi, thảo luận trở lại với Báo cáo viên về các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình thực tiễn triển khai công tác.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hòe - Báo cáo viên của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp đã triển khai chuyên đề: Công tác rà soát VB QPPL, rà soát xây dựng các nghị quyết quy định chính sách theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Trong đó tập trung truyền đạt tới các đại biểu về mục đích, đối tượng của việc rà soát văn bản, những nguyên tắc cần tuân thủ trong hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản, quá trình tiến hành rà soát, hệ thống hóa văn bản, kinh nghiệm thực tế và những điểm cần lưu ý khi tiến hành hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, đồng thời, thông qua đó làm tốt công tác tham mưu xây dựng, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương. Cũng tại Hội nghị, đồng chí đã trao đổi, giải đáp và tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực tiễn triển khai công tác này qua thảo luận của các đại biểu tham gia Hội nghị.

Việc tổ chức Hội nghị nhằm mục đích nâng cao nhận thức của lãnh đạo các cấp, các ngành về vai trò của hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng chính sách, trong quản lý nhà nước về mọi mặt tại địa phương; giúp cán bộ trực tiếp làm công tác xây dựng, soạn thảo văn bản cũng như trong tham mưu soạn thảo văn bản thêm vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng ban hành văn bản, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật, giúp công tác xây dựng, áp dụng, thi hành pháp luật được hiệu quả, thuận tiện.
 
Hồng Dương