Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL
Sign In

Sở Tư pháp Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-STP ngày 23/01/2017 thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017; ngày 30/5/2016, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) cho gần 100 đại biểu là công chức làm công tác pháp chế các Sở, ban, ngành; công chức tại các phòng, đơn vị trực tiếp tham mưu lãnh đạo Sở công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL; cộng tác viên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của tỉnh; đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo và chuyên viên tham mưu công tác văn bản Phòng Tư pháp các huyện, thành phố; Đồng chí Đỗ Thị Việt Hà, Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.

Đối với nghiệp vụ công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trương Ngọc Bích - Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL - Sở Tư pháp truyền đạt; trong đó tập trung vào các nội dung: thẩm quyền ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp; trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp tương ứng với từng loại văn bản cụ thể, đặc biệt là quy trình xây dựng chính sách trong nghị quyết của HĐND tỉnh; đồng thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 về xây dựng, ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND.

Đối với nghiệp vụ công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, các đại biểu đã được nghe đồng chí Hà Thanh Thủy - Phó Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL - Sở Tư pháp truyền đạt; trong đó tập trung vào các kỹ năng, trình tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL; hình thức xử lý văn bản QPPL sau kiểm tra, rà soát; đồng thời đưa ra các ví dụ minh họa cụ thể các lỗi sai phạm thường gặp về thể thức, kỹ thuật trình bày và về thẩm quyền hình thức, thẩm quyền nội dung của văn bản QPPL để làm rõ hơn các nội dung này.
Tại Hội nghị các đại biểu đã được trao đổi, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL như phạm vi về thẩm quyền ban hành văn bản QPPL của UBND cấp huyện, cấp xã; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng văn bản QPPL; các lỗi thường gặp khi kiểm tra, rà soát văn bản QPPL....

Thông qua Hội nghị, các đại biểu - những người trực tiếp tham mưu thực hiện công tác văn bản được trau dồi, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ để thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ công tác này theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 và các văn bản pháp luật có liên quan; từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.
Thân Thị Ngọc Bích-Sở Tư pháp Bắc Giang