Sở Tư pháp Sóc Trăng tổ chức tập huấn công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật
Sign In

Sở Tư pháp Sóc Trăng tổ chức tập huấn công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 25/5, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật cho 200 đại biểu là công chức Tư pháp - Hộ tịch và công chức Văn phòng - Thống kê các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu 02 nội dung: Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND, ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành Quy chế ban hành văn bản quy phạm pháp luật và quy định đầu mối chủ trì, cơ chế phân công phối hợp, điều kiện bảo đảm cho công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh; công tác xây dựng, ban hành văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp xã. Ngoài ra, các đại biểu còn trao đổi, thảo luận những vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Sở Tư pháp nhấn mạnh mục đích của hội nghị tập huấn lần này nhằm giúp cho đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng - Thống kê nâng cao các kỹ năng xây dựng pháp luật; nhận thức trách nhiệm đối với công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời tham mưu cho lãnh đạo đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND, ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng trong việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
 
Đăng Khoa