Tin hoạt động Trung ương
Sign In
Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền, giới thiệu Bộ pháp điển

(10/05/2018)

Ngày 10/5/2018, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, giới thiệu và hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội nghị do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì cùng với sự tham dự của đại diện UBND và các sở, ban, ngành của Thành phố Hồ Chí Minh; Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cấp quận và cấp Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; các doanh nghiệp; các tổ chức, hiệp hội đại diện cho doanh nghiệp; một số luật sư, chuyên gia có kinh nghiệm trong các lĩnh vực xây dựng pháp luật; các cơ quan thông tấn báo chí…

Hội nghị giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển Việt Nam đối với các công chức của Cục Kiểm tra văn bản QPPL

(12/04/2018)

Ngày 12/4/2018, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tổ chức Hội nghị giới thiệu, hướng dẫn khai thác, sử dụng Bộ pháp điển Việt Nam đối với các công chức của Cục. Hội nghị do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì cùng với toàn thể cán bộ, công chức của Cục.

Nâng cao kỹ năng khai thác và sử dụng Bộ pháp điển cho công chức, viên chức trẻ

(17/04/2018)

Ngày 05/4/2018, Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp đã phối hợp với Cục Kiểm tra văn bản QPPL tổ chức Tọa đàm “Nâng cao kỹ năng khai thác và sử dụng Bộ pháp điển cho công chức, viên chức trẻ”. Tham dự tọa đàm có đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ; đồng chí Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra VBQPPL; đồng chí Hồ Quang Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, đoàn viên, thanh niên cơ quan Bộ Tư pháp và một số Bộ, ngành ở Trung ương, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội.

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tổ chức sơ kết công tác quý I năm 2018

(02/04/2018)

Ngày 02/4/2018, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tổ chức họp toàn thể đơn vị để đánh giá tình hình công tác Quý I và thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp quý II/2018. Cuộc họp do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì.

Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện hệ hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018

(14/03/2018)

Thực hiện Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, ngày 09/3/2018 Bộ Tư pháp đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản thống nhất trong cả nước kỳ 2014-2018. Được sự ủy uyền của Lãnh đạo Bộ, Đ/c Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã chủ trì Hội nghị cùng với sự tham dự của các đại biểu là cán bộ pháp chế bộ, ngành; đại diện 25 tỉnh, thành khu vực phía Bắc và một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Bộ Tư pháp xử lý hiệu lực của một số văn bản QPPL không còn phù hợp

(06/02/2018)

Ngày 02/02/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2018.

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phát động phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Cục (05/8/2003 - 05/8/2018)

(01/02/2018)

Thực hiện Quyết định số 1435/QĐ-BTP ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (05/8/2003 - 05/8/2018) và Kế hoạch công tác năm 2018 của đơn vị đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, ngày 26/01/2018 Cục Kiểm tra văn bản QPPL ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật”.

Tạo chuyển biến mạnh trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

(16/01/2018)

Sáng 15/1, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc và Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã đồng chủ trì Hội nghị triển khai công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (XLVPHC&TDTHPL), kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2018.