Tin hoạt động Trung ương
Sign In
Cục Kiểm tra văn bản QPPL làm việc với Bộ Giao thông vận tải về kết quả kiểm tra văn bản theo chuyên đề Giao thông vận tải

(21/11/2017)

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề Giao thông vận tải (ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-BTP ngày 17/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), ngày 14/11/2017, Đoàn công tác của Cục Kiểm tra văn bản QPPL do đồng chí Hoàng Xuân Hoan, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL làm Trưởng đoàn và lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Cục đã tới và làm việc với Bộ Giao thông vận tải về công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL tại Bộ Giao thông vận tải.

Cục Kiểm tra văn bản QPPL làm việc với Bộ Nội vụ về kết quả kiểm tra văn bản theo chuyên đề Nội Vụ

(17/11/2017)

Thực hiện Quyết định số 300/QĐ-BTP ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Kiểm tra văn bản QPPL theo chuyên đề Nội vụ, ngày 15/11/2017, Đoàn công tác của Cục Kiểm tra văn bản QPPL do đồng chí Hoàng Xuân Hoan, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL làm trưởng đoàn và lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Cục đã tới và làm việc Bộ Nội vụ về công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL tại Bộ Nội vụ.

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tổ chức Đoàn kiểm văn bản tại tỉnh Hà Giang

(10/11/2017)

Ngày 10/11/2017, Đoàn kiểm tra văn bản theo địa bàn của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang về nội dung một số văn bản quy phạm pháp luật của địa phương, kết hợp thực hiện việc kiểm tra tình hình thực hiện công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại tỉnh Hà Giang.

Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại thành phố Hải Phòng

(05/10/2017)

Ngày 04/10/2017, Đoàn công tác liên ngành của Bộ Tư pháp gồm Cục Kiểm tra văn bản QPPL, đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã thực hiện việc kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại thành phố Hải Phòng.

Cục Kiểm tra văn bản QPPL tổ chức bàn giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Cục

(25/09/2017)

Thực hiện Quyết định số 1475/QĐ-BTP ngày 15/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Dũng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn, vào ngày 22-9-2017, dưới sự chủ trì của đồng chí Cục trưởng Đồng Ngọc Ba, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tổ chức bàn giao nhiệm vụ của đồng chí Phạm Văn Dũng - nguyên Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL. Tham dự buổi bàn giao có các cán bộ chủ chốt của đơn vị và đại diện Vụ Tổ chức cán bộ.

Hội thảo chuyên sâu về kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản QPPL trong lĩnh vực hải quan, thuế, phí, lệ phí

(19/09/2017)

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và được sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức Hội thảo chuyên sâu về kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản QPPL trong lĩnh vực hải quan, thuế, phí, lệ phí tại Hà Nội ngày 18-9-2017.

Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại tỉnh Vĩnh Long

(19/09/2017)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của Bộ Tư pháp, Quyết định số 1427/QĐ-BTP ngày 08/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành thực hiện việc kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, ngày 13/9/2017, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp dẫn đầu với các thành viên là đại diện Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp (Cục Công tác phía Nam; Cục Kiểm tra văn bản QPPL; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật) đã thực hiện việc kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại tỉnh Vĩnh Long.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và chất lượng đội ngũ cộng tác viên

(15/09/2017)

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động của Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) năm 2017 bổ sung, Cục Kiểm tra văn bản đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật” tại Hà Nội (ngày 24-25/8/2017) và Cần Thơ (ngày 11-12/9/2017). Hội thảo do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì, sự tham gia của đại diện tổ chức pháp chế, một số đơn vị thuộc Bộ, ngành, sở tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số cộng tác viên. Hội thảo cũng có sự tham dự của chuyên gia Dự án - đồng chí Mạc Thị Hoa, nguyên Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL.