Tin hoạt động Trung ương
Sign In
Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại thành phố Hải Phòng

(05/10/2017)

Ngày 04/10/2017, Đoàn công tác liên ngành của Bộ Tư pháp gồm Cục Kiểm tra văn bản QPPL, đại diện Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính đã thực hiện việc kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại thành phố Hải Phòng.

Cục Kiểm tra văn bản QPPL tổ chức bàn giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Cục

(25/09/2017)

Thực hiện Quyết định số 1475/QĐ-BTP ngày 15/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Dũng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn, vào ngày 22-9-2017, dưới sự chủ trì của đồng chí Cục trưởng Đồng Ngọc Ba, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tổ chức bàn giao nhiệm vụ của đồng chí Phạm Văn Dũng - nguyên Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL. Tham dự buổi bàn giao có các cán bộ chủ chốt của đơn vị và đại diện Vụ Tổ chức cán bộ.

Hội thảo chuyên sâu về kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản QPPL trong lĩnh vực hải quan, thuế, phí, lệ phí

(19/09/2017)

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và được sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đã tổ chức Hội thảo chuyên sâu về kiểm tra tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản QPPL trong lĩnh vực hải quan, thuế, phí, lệ phí tại Hà Nội ngày 18-9-2017.

Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại tỉnh Vĩnh Long

(19/09/2017)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017 của Bộ Tư pháp, Quyết định số 1427/QĐ-BTP ngày 08/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành thực hiện việc kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, ngày 13/9/2017, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp dẫn đầu với các thành viên là đại diện Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp (Cục Công tác phía Nam; Cục Kiểm tra văn bản QPPL; Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật) đã thực hiện việc kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại tỉnh Vĩnh Long.

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và chất lượng đội ngũ cộng tác viên

(15/09/2017)

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động của Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) năm 2017 bổ sung, Cục Kiểm tra văn bản đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật” tại Hà Nội (ngày 24-25/8/2017) và Cần Thơ (ngày 11-12/9/2017). Hội thảo do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì, sự tham gia của đại diện tổ chức pháp chế, một số đơn vị thuộc Bộ, ngành, sở tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số cộng tác viên. Hội thảo cũng có sự tham dự của chuyên gia Dự án - đồng chí Mạc Thị Hoa, nguyên Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL.

Kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL tại tỉnh Kiên Giang

(15/09/2017)

Ngày 14-15/9/2017, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp dẫn đầu với các thành viên là đại diện Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) đã thực hiện việc kiểm tra công tác xây dựng, ban hành và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL tại tỉnh Kiên Giang.

Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (05/8/2003 - 05/8/2018)

(13/09/2017)

Nhằm khơi dậy niềm tự hào, động viên công chức trong đơn vị phát huy truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, góp phần vào sự phát triển chung của ngành Tư pháp và nền kinh tế - xã hội của đất nước, ngày 12 tháng 9 năm 2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1435/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (05/8/2003 - 05/8/2018).

Tọa đàm chuyên đề về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản trong lĩnh vực y tế

(28/07/2017)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017, đồng thời nhằm đánh giá công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản trong lĩnh vực y tế thời gian qua, ngày 28/7/2017, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tổ chức “Tọa đàm chuyên đề về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản trong lĩnh vực y tế”. Tọa đàm do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì, sự tham dự của đại diện Vụ Pháp chế của Bộ Y tế, đại diện Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật và công chức các đơn vị thuộc Cục.