Tin hoạt động Trung ương
Sign In
Bộ Tư pháp xử lý hiệu lực của một số văn bản QPPL không còn phù hợp

(06/02/2018)

Ngày 02/02/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BTP bãi bỏ một số văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 3 năm 2018.

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật phát động phong trào thi đua nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Cục (05/8/2003 - 05/8/2018)

(01/02/2018)

Thực hiện Quyết định số 1435/QĐ-BTP ngày 12/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (05/8/2003 - 05/8/2018) và Kế hoạch công tác năm 2018 của đơn vị đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt, ngày 26/01/2018 Cục Kiểm tra văn bản QPPL ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật”.

Tạo chuyển biến mạnh trong công tác tổ chức thi hành pháp luật

(16/01/2018)

Sáng 15/1, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc và Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã đồng chủ trì Hội nghị triển khai công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (XLVPHC&TDTHPL), kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2018.

Hội thảo góp ý đối với dự thảo “Sổ tay tình huống nghiệp vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật” tại Hà Nội.

(28/12/2017)

Ngày 30/11/2017 tại Hà Nội, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) - Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Dự án Phát triển Lập pháp Quốc gia tại Việt Nam (NLD) tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo “Sổ tay tình huống nghiệp vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật”. Hội thảo có sự tham dự của đại diện tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, đại diện Sở Tư pháp một tỉnh, thành phố phía Bắc, các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng, kiểm tra văn bản QPPL.

Tọa đàm chuyên đề về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản trong lĩnh vực nội vụ

(19/12/2017)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2017, đồng thời nhằm đánh giá công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản trong lĩnh vực nội vụ thời gian qua, ngày 16/12/2017, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật tổ chức “Tọa đàm chuyên đề về công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản trong lĩnh vực nội vụ”. Tọa đàm do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì, sự tham dự của đại diện Vụ Pháp chế của Bộ Nội vụ, đại diện Vụ Pháp luật hình sự - hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Bộ và công chức các đơn vị thuộc Cục.

Cục Kiểm tra văn bản QPPL làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về kết quả kiểm tra văn bản QPPL theo chuyên đề lao động, thương binh và xã hội

(14/12/2017)

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017, ngày 13/12/2017, Đoàn công tác của Cục Kiểm tra văn bản QPPL do đồng chí Đồng Ngọc Ba, Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL làm Trưởng, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hòe - Phó Cục trưởng và lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Cục đã đến làm việc với Bộ Lao động - Thương binh và xã hội về kết quả kiểm tra văn bản QPPL theo chuyên đề lao động, thương binh và xã hội

Cục Kiểm tra văn bản QPPL làm việc với Bộ Giao thông vận tải về kết quả kiểm tra văn bản theo chuyên đề Giao thông vận tải

(21/11/2017)

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề Giao thông vận tải (ban hành kèm theo Quyết định số 212/QĐ-BTP ngày 17/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), ngày 14/11/2017, Đoàn công tác của Cục Kiểm tra văn bản QPPL do đồng chí Hoàng Xuân Hoan, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL làm Trưởng đoàn và lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Cục đã tới và làm việc với Bộ Giao thông vận tải về công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL tại Bộ Giao thông vận tải.

Cục Kiểm tra văn bản QPPL làm việc với Bộ Nội vụ về kết quả kiểm tra văn bản theo chuyên đề Nội Vụ

(17/11/2017)

Thực hiện Quyết định số 300/QĐ-BTP ngày 10/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Kiểm tra văn bản QPPL theo chuyên đề Nội vụ, ngày 15/11/2017, Đoàn công tác của Cục Kiểm tra văn bản QPPL do đồng chí Hoàng Xuân Hoan, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL làm trưởng đoàn và lãnh đạo một số phòng chuyên môn của Cục đã tới và làm việc Bộ Nội vụ về công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL tại Bộ Nội vụ.