Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và chất lượng đội ngũ cộng tác viên
Sign In

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và chất lượng đội ngũ cộng tác viên

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2017 của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, trong khuôn khổ Kế hoạch hoạt động của Dự án Quản trị nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) năm 2017 bổ sung, Cục Kiểm tra văn bản đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật” tại Hà Nội (ngày 24-25/8/2017) và Cần Thơ (ngày 11-12/9/2017). Hội thảo do đồng chí Đồng Ngọc Ba - Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL chủ trì, sự tham gia của đại diện tổ chức pháp chế, một số đơn vị thuộc Bộ, ngành, sở tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và một số cộng tác viên. Hội thảo cũng có sự tham dự của chuyên gia Dự án - đồng chí Mạc Thị Hoa, nguyên Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã trao đổi, thảo luận rất sôi nổi về thực trạng triển khai công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật cũng như việc quản lý, sử dụng đội ngũ cộng tác viên tại các Bộ, ngành, địa phương mình. Hầu hết các ý kiến đều khẳng định kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL là những nhiệm vụ rất quan trọng, trọng tâm, không thể thiếu trong chu trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL. Tuy nhiên, việc triển khai các công tác này cũng gặp nhiều khó khăn, những người làm công tác này vô cùng vất vả, “thầm lặng” nhưng chưa được quan tâm xứng đáng. Nhiều Bộ, địa phương đã xây dựng đội ngũ cộng tác viên kiểm tra văn bản nhưng số lượng cũng như chất lượng chưa ổn định; việc quản lý, sử dụng đội ngũ cộng tác viên cũng còn nhiều hạn chế… dẫn đến sự tham gia của đội ngũ này vào công tác kiểm tra văn bản mới dừng lại ở một mức độ nhất định. Do đó, mặc dù thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL vẫn có một số hạn chế.

Từ thực trạng đó, các chuyên gia, đại biểu tham dự hội thảo đã trao đổi, thảo luận và đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL và chất lượng của đội ngũ cộng tác viên kiểm tra văn bản. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng giành phần lớn thời gian để hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản cho các công chức trực tiếp làm công tác này tham dự hội thảo. Qua đó, nhiều khó khăn, vướng mắc của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương trong quá trình triển khai đã được giải đáp, tháo gỡ.
Cũng tại Hội thảo này, Cục Kiểm tra văn bản đã giới thiệu đến các Bộ, ngành, địa phương về Phần mềm kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Hiện nay Phần mềm đã được đưa vào vận hành tại Cục Kiểm tra văn bản, thời gian tới sẽ tập huấn, hướng dẫn cụ thể để các Bộ, ngành, địa phương sử dụng, giúp cho công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được thực hiện thuận lợi, chuyên nghiệp hơn.

Kết luận Hội thảo, đồng chí Cục trưởng Đồng Ngọc Ba một lần nữa khẳng định, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản vô cùng gian truân, đòi hỏi người làm công tác này phải bản lĩnh, có chuyên môn sâu và tâm huyết với nghề. Đồng chí cũng nhận định trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương có một phần trách nhiệm và công sức rất lớn của các tổ chức pháp chế. Vì vậy, tổ chức pháp chế các bộ, ngành, địa phương cần nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL) cũng như các cơ quan, đơn vị khác để nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL trong thời gian tới./.
Hồng Vinh