Cục Kiểm tra văn bản QPPL tổ chức bàn giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Cục
Sign In

Cục Kiểm tra văn bản QPPL tổ chức bàn giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Cục

Thực hiện Quyết định số 1475/QĐ-BTP ngày 15/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc điều động và bổ nhiệm đồng chí Phạm Văn Dũng - Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn, vào ngày 22-9-2017, dưới sự chủ trì của đồng chí Cục trưởng Đồng Ngọc Ba, Cục Kiểm tra văn bản QPPL đã tổ chức bàn giao nhiệm vụ của đồng chí Phạm Văn Dũng - nguyên Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL. Tham dự buổi bàn giao có các cán bộ chủ chốt của đơn vị và đại diện Vụ Tổ chức cán bộ.

Phát biểu tại buổi bàn giao nhiệm vụ của đồng chí Phạm Văn Dũng, thay mặt lãnh đạo đơn vị, đồng chí Đồng Ngọc Ba đề cao và ghi nhận tâm huyết, nỗ lực và những kết quả công tác của đồng chí Phạm Văn Dũng trong thời gian công tác tại Cục Kiểm tra văn bản QPPL, qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ công tác của Cục, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.
 

 
Chúc mừng đồng chí Phạm Văn Dũng đã được Lãnh đạo Bộ tin tưởng, giao trọng trách là người đứng đầu Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Đồng Ngọc Ba khẳng định đây là vinh dự cho cá nhân đồng chí Phạm Văn Dũng, đồng thời là vinh dự cho tập thể Cục Kiểm tra văn bản QPPL trong công tác cán bộ; mong đồng chí Dũng tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực của mình trên cương vị công tác mới để có những đóng góp tốt hơn, nhiều hơn nữa cho công tác của Bộ, của Ngành.Đồng chí Phạm Văn Dũng bày tỏ sự cảm ơn và trân trọng đối với tập thể lãnh đạo Cục Kiểm tra văn bản QPPL và toàn thể công chức của Cục đã tạo điều kiện giúp đồng chí rèn luyện, trưởng thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian công tác tại Cục.
 

 
Tại buổi bàn giao, đồng chí Phạm Văn Dũng và đồng chí Cục trưởng Đồng Ngọc Ba đã ký văn bản bàn giao nhiệm vụ trước sự chứng kiến của cán bộ chủ chốt Cục Kiểm tra văn bản QPPL và đại diện Vụ Tổ chức cán bộ./.